Thông báo tổ chức môn thi Cờ Tướng Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

28/10/2022
828 lượt xem
Căn cứ kế hoạch số 63 /KH-TCNKTCNHV ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Hiệu Trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về hoạt động Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022;
Căn cứ kế hoạch số 01 /KH-ĐTN-CĐCS-HSSV ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ban chấp hành Đoàn, Ban chấp hành Công Đoàn, Phòng Công tác Học sinh sinh viên Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về tổ chức Hội thi Thể thao – Văn hóa – Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022;
BCH Đoàn Trường thông báo đến tất cả các Phòng/Khoa/TT/Bộ môn, học sinh tham gia thi đấu môn Cờ tướng. Nội dung cụ thể như sau:
  • CỜ TƯỚNG:
Danh sách CB-GV-NV và học sinh đăng ký tham gia môn cờ tướng như sau:
  • Cờ tướng Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Stt

Họ và tên CB-GV-NV

Khoa

Ghi chú

1         

Lê Ngọc Tín

Khoa Cơ khí Chính xác

 

2         

Nguyễn Hữu Đăng

Khoa Cơ khí Chính xác

 

3         

Nguyễn Hữu Nhân

Khoa Cơ khí Chính xác

 

4         

Nguyễn Quốc Thảo

Phòng TCHC-QT

 

5         

Phan Thị Hoàng Âu

Khoa Công nghệ Thông tin

 

6         

Nguyễn Hữu Phước

Khoa Công nghệ Thông tin

 

 
  • Cờ tướng học sinh:

Stt

Họ và tên học sinh

Lớp

Ghi chú

1         

Phan Tuấn An

22SCMT2

 

2         

Sơn Giàu

21TKĐH1

 

3         

Lê Tuấn Anh

21KTL2

 

4         

Trương Gia Kiên

21QTM2

 

5         

Mạc Đình Vũ

21CNO2

 

6         

Phan Nhật Toàn

21CNO2

 

7         

Nguyễn Dương Hoàng Huy

21QTM2

 

8         

Ngô Minh Thành

22CNO2

 

9         

Lê Tuấn Anh

21KTL2

 

10    

Ngô Triều Nhân

21CĐL2

 

11    

Đặng Hoàng Quân

21BCK2

 

12    

Mai Quốc Vinh

20CGKL2

 

13    

Nguyễn Hoàng Thế Nguyên

20CGKL2

 

14    

Khổng Gia Vinh

21CNO2

 

         
– Thời gian tổ chức thi đấu:
+ Cờ tướng CB-GV-NV và học sinh: 08h00 ngày 02/11/2022 (Sáng thứ 4)
– Địa điểm thi đấu: Phòng E2, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.
*** Lưu ý:
+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia thi đấu phải có mặt đúng giờ quy định để bốc thăm xếp bảng thi đấu.
Kính đề nghị Quý lãnh đạo Phòng/Khoa/TT/Bộ môn phối hợp thông báo đến Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và học sinh có tên trong danh sách để tham gia đầy đủ và hiệu quả.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:                                     

– Ban Giám Hiệu (Để biết);
– Trưởng Phòng/Khoa/TT/Bộ môn (Để thực hiện);
 – Giáo viên chủ nhiệm, học sinh các lớp (Để thực hiện); 
 – Lưu: ĐTN.                                        

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
 BÍ THƯ
(Đã ký)

 

 Huỳnh Trung Nghĩa

 

Bài viết cùng chủ đề: