THÔNG BÁO: NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

15/04/2024
831 lượt xem

THÔNG BÁO

Về nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) Năm 2024

Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2023 – 2024 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ Thông báo số 16/TB-KTCNHV ngày 09 tháng 4 năm 2024 về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Giổ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) năm 2024;

Căn cứ Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2023 – 2024.

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh, học viên như sau:

+ Tất cả học sinh, học viên các lớp được nghỉ 01 ngày 18/4/2024 (Thứ năm).

+ Ngày 19/4/2024 (Thứ sáu) học sinh và học viên đi học lại bình thường theo Thời khóa biểu.

Kính đề nghị quý Lãnh đạo Khoa/ Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ phòng Đào tạo thông báo đến học sinh thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng./.

Xem chi tiết tại đây

Bài viết cùng chủ đề: