THÔNG BÁO Về tuyên truyền “Luật giao thông đường bộ năm 2024”

08/01/2024
610 lượt xem

Căn cứ kế hoạch số: 01/KH-KTCN-HSSV ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về tuyên truyền “Luật giao thông đường bộ năm 2024”.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo về triển khai thực hiện tuyên truyền “Luật giao thông đường bộ năm 2024” cho tất cả học sinh khóa 23K17 Khoa Cơ khí động lực, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: tất cả học sinh khóa 23K17, Khoa Cơ khí động lực
  2. Thời gian tham dự: 13h00, ngày 10/01/2024 (buổi chiều thứ tư).
  3. Địa điểm tham dự: Hội trường Phòng E.2
  4. Mọi thắc mắc liên hệ tại: Phòng F1.4- gặp cô Trinh, Phòng Công tác học sinh, sinh viên. SĐT: 0283.957.4922.

Đề nghị lãnh đạo Khoa và giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh khóa 23K17 của Khoa Cơ khí động lực tham gia đầy đủ đợt tuyên truyền “Luật giao thông đường bộ năm 2024” này .

Kế hoạch xem tại đây

Thông báo xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: