THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

09/10/2023
1020 lượt xem

THÔNG BÁO

Về khảo sát ý kiến học sinh học kỳ I năm học 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-KTCNHV-HSSV ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về khảo sát ý kiến học sinh học kỳ I năm học 2023 – 2024.

 Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến tất cả học sinh các khóa thực hiện khảo sát ý kiến của học sinh cụ thể như sau:

  1. Thời gian thực hiện: từ 06/10/2023 đến ngày 20/10/2023.
  2. Hình thức: khảo sát theo hình thức online
  3. Đối tượng: học sinh trung cấp khoá 21K15-2, 22K16.
  4. Khảo sát ý kiến người học:

https://hungvuongtech.edu.vn/phieu-thu-thap-y-kien-nguoi-hoc

  1. Giáo viên chủ nhiệm thông báo và hướng dẫn học sinh thực hiện những nội dung trên đúng thời gian quy định.

Đề nghị quý thầy, cô Lãnh đạo Khoa, Bộ môn đôn đốc nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

THÔNG BÁO – PDF

Bài viết cùng chủ đề: