Thông báo về hướng dẫn sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2022 – 2023

12/09/2022
3349 lượt xem

Nhà trường thông báo về thời khóa biểu sinh hoạt đầu khóa năm học 2022-2023 cho tất cả học sinh trung cấp khóa 22K16 như sau:

  1. Tài liệuChuyên đề về Sinh hoạt đầu khóa:

2. link làm bài thu hoạch sinh hoạt chính trị đầu khóa 2022 – 2023

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: