ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024

05/10/2023
1434 lượt xem

Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2023-2024

Nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá kết quả thi đua học sinh năm học 2023 – 2024. Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến tất cả học sinh các khóa thực hiện đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2023 – 2024 cụ thể như sau:

  1. Thời gian thực hiện: từ 05/10/2023 đến ngày 20/10/2023.
  2. Hình thức: khảo sát theo hình thức online
  3. Đăng ký danh hiệu thi đua: Link đăng ký
  4. Giáo viên chủ nhiệm thông báo và hướng dẫn học sinh thực hiện những nội dung trên đúng thời gian quy định.

Mã QR thực hiện đăng ký: ĐĂng KÝ Danh HiỆu Thi Đua 2023 2024
Đề nghị quý thầy, cô Lãnh đạo Khoa, Bộ môn đôn đốc nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

THÔNG BÁO – PDF

Bài viết cùng chủ đề: