THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TIỀN HÔN NHÂN VÀ SỨC KHOẺ SINH SẢN

28/12/2020
647 lượt xem

Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo kế hoạch tổ chức tuyên truyền tư vấn chăm sóc sức khoẻ tiền hôn nhân và sức khoẻ sinh sản.

KH tuyen truyen 2020

Bài viết cùng chủ đề: