Về thực hiện đánh giá rèn luyện HKI năm học 2021-2022

16/05/2022
1678 lượt xem

Căn cứ kế hoạch số 17/KH-KTCNHV-HSSV ngày 27/04/2022 của Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh hệ trung cấp năm học 2021-2022.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến học sinh hệ trung cấp các Khóa: 19K13, 20K14 và 21K15 thực hiện nội dung như sau:

  1. Nội dung thực hiện: thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện HKI năm học 2021-2022 theo biểu mẫu online, theo link sau đây:

https://forms.gle/uPNFUU19Dwuj3jMZ9

  1. Thời gian thực hiện: từ ngày 16/05/2022 đến hết ngày 23/05/2022.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên kính đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp trung cấp thông báo và hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung trên đúng theo quy định.

Lưu ý: học sinh không tham gia họp đánh giá hoặc không nộp Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện thì kết quả rèn luyện sẽ xếp loại YẾU.

VỀ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HKI 2021-2022 Xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: