Về thu thập ý kiến học sinh trình độ trung cấp tốt nghiệp năm 2022

12/09/2022
482 lượt xem

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo về thu thập ý kiến học sinh trình độ trung cấp tốt nghiệp năm 2022 như sau:

  • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trong năm 2022 của học sinh tốt nghiệp trễ; khoá 19K13-2 và khóa 20K14-1.
  • Thời gian thực hiện: từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/11/2022
  • Link thực hiện: https://forms.gle/v7MGQUVCPHMWtpTS8

Kế hoạch xem tại đây

Trân trọng./.

 

Bài viết cùng chủ đề: