THÔNG BÁO Về triển khai thực hiện tuyên truyền “Phòng, chống HIV/ AIDS và phòng, chống mua bán người” năm học 2022-2023

13/03/2023
725 lượt xem

Thực hiện nội dung tại công văn số 231/UBND-TP ngày 07/03/2023 Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận 5 về việc phối hợp, hỗ trợ tổ chức tuyên truyền “Phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người”.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo về triển khai thực hiện tuyên truyền “Phòng, chống HIV/ AIDS và phòng, chống mua bán người” năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Tất cả học sinh trình độ trung cấp.
  2. Link đăng ký tham gia: https://forms.gle/5PNkR1SaoByo1K3e8
  3. Thời gian đăng ký: từ ngày 10/03 – 13/03/2023.
  4. Mọi thắc mắc liên hệ tại: Phòng Công tác học sinh, sinh viên (Phòng F1.4). SĐT: 0283.957.4922, gặp cô Trinh.

Lưu ý:

  • Học sinh đăng ký tham gia không có tiết học nghề và văn hóa vào sáng ngày 15/03/2023

THÔNG BÁO xem tại đây

Bài viết cùng chủ đề: