THÔNG BÁO Về đăng ký Khám sức khỏe đợt 2 năm học 2023-2024

06/10/2023
634 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 14/08/2020 của Hiệu trưởng về điều chỉnh quy chế công tác học sinh tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-KTCNHV-HSSV ngày 27/04/2022 của Hiệu trưởng về ban hành quy định về công tác y tế trường học trong Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-HSSV ngày 07/4/2023 của Hiệu trưởng về các khoản thu phí trong năm 2023-2024 tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo về đăng ký khám sức khỏe đợt 2 năm học 2023-2024 cho học sinh như sau:

  1. Đối tượng: học sinh khóa 21K15 và Khóa 22K16.
  2. Số tiền: 120.000 đồng/học sinh/năm học.
  3. Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2023.
  • Sáng: 8h00 – 10h30 từ thứ hai đến thứ sáu.
  • Chiều: 13h00 –15h30 từ thứ hai đến thứ sáu.
  1. Địa điểm đăng ký: C.Trinh – Phòng F1.4, Phòng CTHSSV

Trân trọng./.

THÔNG BÁO xem tại đây

Bài viết cùng chủ đề: