Thông báo về các khoản thu phí trong năm 2023-2024

06/06/2023
829 lượt xem

 Căn cứ tờ trình số 04/TTr-HSSV ngày 07/4/2023 của Phòng Công tác học sinh, sinh viên về các khoản phí học sinh trung cấp năm học 2023-2024.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo về các khoản phí học sinh trung cấp năm học 2023-2024 như sau:

STT Nội dung Số tiền (đồng) Ghi chú
1 Đồng phục áo BHLĐ 160.000/1 áo Mỗi học sinh 2 áo
2 Đồng phục áo TDTT 95.000/1 áo Mỗi học sinh 1 áo
3 Bảo hiểm Y tế (BHYT) 681.000/12 tháng 01/01/2024

31/12/2024

851.000/15 tháng 01/10/2023

31/12/2024

4 Bảo hiểm tai nạn (BHTN) 30.000/12 tháng
5 Khám sức khỏe định kỳ 120.000/hs/năm học
6 Giấy chứng nhận 10.000/lần
7 Thẻ học sinh giấy 5.000/lần

Thông báo xem tại đây

Thông báo từ BHXH xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: