Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá thực hiện định giá để bán đấu giá tài sản thanh lý là xe ô tô

05/03/2024
299 lượt xem
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá thực hiện định giá để bán đấu giá tài sản thanh lý là xe ô tô

Bài viết cùng chủ đề: