Thông báo: Cho học sinh, học viên ngưng đến truờng nhằm đảm bảo phòng, chống dịch covid-19

08/05/2021
1082 lượt xem

Thực hiện Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông báo số 32/TB-KTCNHV ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến ngày càng phức tạp. Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, nay thông báo đến tất cả học sinh, học viên như sau:

  1. Tất cả học sinh hệ Trung cấp, học viên hệ Sơ cấp và DNTX tạm ngưng đến trường từ ngày 10/05/2021 đến khi có thông báo mới.
  2. Đối với học sinh hệ Trung cấp, đề nghị các em thường xuyên truy cập Website để theo dõi thời khóa biểu và tham dự lớp học online theo hướng dẫn của Khoa/BM.
  3. Học sinh các lớp văn hóa 4 môn thường xuyên truy cập Website để theo dõi thời khóa biểu và tham dự lớp học online.
  4. Học sinh các lớp văn hóa 7 môn nghỉ học và tham dự lớp học online theo thông báo của TT. GDNN-GDTX Quận 6.

Đề nghị  học sinh, học viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

CamScanner 05-08-2021 11.31

Bài viết cùng chủ đề: