Khai báo Y tế dùng cho HSSV

26/02/2021
2036 lượt xem
  • Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với học sinh, sinh viên, Sở LĐTB&XH đã ban hành công văn số 36484/SLĐTBXH-GDNN yêu cầu “Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở Giáo dục nghề nghiệp “.
  • Để phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho HSSV, đề nghị toàn thể HSSV Khai báo Y tế mỗi ngày tại Tờ khai Y tế dùng cho HSSV dưới đây:

Bài viết cùng chủ đề: