Kế hoạch triển khai thực hiện Tăng cường bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Trường năm 2023

27/02/2023
331 lượt xem

Thực hiện theo nội dung đề nghị tại Công văn số 37849/SLĐTBXH-GDNN ngày 29/12/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tại các cơ sở GDNN trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo đến toàn thể các em học sinh về triển khai thực hiện Tăng cường bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Trường năm 2023 . Xem chi tiết đính kèm:

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: