Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho học sinh trung cấp trên không gian mạng tại Trường năm 2023″

27/02/2023
421 lượt xem

Thực hiện theo nội dung đề nghị tại Công văn số 37046/SLĐTBXH-GDNN ngày 22/12/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Quyết định số 1142/QĐ-SLĐTBXH-GDNN ngày 25/11/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho học sinh trình độ trung cấp trên không gian mạng năm 2023. Xem chi tiết đình kèm 

Bài viết cùng chủ đề: