KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

29/03/2023
1993 lượt xem

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-KTCNHV-HSSV ngày 08/03/2023 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về khảo sát ý kiến học sinh học kỳ II năm học 2022 – 2023. KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI HỌC HKII

 Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến tất cả học sinh các khóa thực hiện khảo sát ý kiến của học sinh cụ thể như sau:

  1. Thời gian thực hiện: từ 28/03/2023 đến ngày 08/04/2023.
  2. Hình thức: khảo sát theo hình thức online
  3. Khảo sát ý kiến người học:

https://hungvuongtech.edu.vn/phieu-thu-thap-y-kien-nguoi-hoc

  1. Giáo viên chủ nhiệm thông báo và hướng dẫn học sinh thực hiện những nội dung trên đúng thời gian quy định.

Đề nghị quý thầy, cô Lãnh đạo Khoa, Bộ môn đôn đốc nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

FILE THÔNG BÁO ĐÃ KÝ

KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

Bài viết cùng chủ đề: