ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2022 – 2023

02/12/2022
1318 lượt xem

THÔNG BÁO

Về đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2022-2023

Nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá kết quả thi đua học sinh năm học 2022 – 2023. Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến tất cả học sinh các khóa thực hiện đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:

  1. Thời gian thực hiện: từ 02/12/2022 đến ngày 12/12/2022.
  2. Hình thức: khảo sát theo hình thức online
  3. Đăng ký danh hiệu thi đua: https://forms.gle/mHtqJMXxHDdMsF6MA

Giáo viên chủ nhiệm thông báo và hướng dẫn học sinh thực hiện những nội dung trên đúng thời gian quy định.

Link thông báo

Bài viết cùng chủ đề: