Tên nghề: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Tên nghề bằng tiếng Anh: INDUSTRIAL ELECTRONICS

Mã nghề: 5520225

Trình độ đào tạo: trung cấp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

Thời gian đào tạo: 2-3 năm

Man Repairing Circuit Board In Laptop

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1 Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo trung cấp nghề ngành Điện tử công nghiệp nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có hiểu biết về các nguyên lý, kỹ thuật, thiết bị, hệ thống điện tử trong công nghiệp. Có khả năng áp dụng các kỹ năng, kỹ thuật chuyên sâu về điện tử trong sản xuất để đảm đương công việc của kỹ thuật viên ngành điện tử công nghiệp.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

 • Kiến thức:

Thông hiểu các kiến thức căn bản về kỹ thuật điện tử.

Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các thiết bị điện tử, các mạch điện tử cơ bản được dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp

Phân tích được sơ đồ mạch của một số thiết bị điện, điện tử trong công nghiệp như: bộ nguồn, bộ biến tần, máy hàn, mạch điện inverter của các thiết bị điện.

 • Kỹ năng nghề:

Lắp đặt, vận hành được các thiết bị điện, điện tử điều khiển cho các hệ thống trong công nghiệp sản xuất như: băng chuyền, pha trộn nguyên liệu, phân loại sản phẩm.

Thiết kế board mạch điện tử, lập trình cho vi điều khiển đáp ứng các yêu cầu điều khiển trong công nghiệp.

Lập trình cho các bộ điều khiển lập trình PLC, bộ biến tần, khí nén, thủy lực ứng dụng vào điều khiển trong công nghiệp.

Sửa chữa, thay thế được các mạch điện bên trong của bộ nguồn, bộ biến tần, máy hàn điện tử.

 • Kỹ năng khác:

Có tác phong công nghiệp.

Có kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc nhóm.

Yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 • Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Công nhân lắp ráp, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp trong các tòa nhà, nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp.

Nhân viên kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất, cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử công nghiệp.

Làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử.

Có khả năng tự tổ chức kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa máy hàn điện tử.

1.3 Chuẩn đầu ra: Xem chi tiết

Thông báo tuyển sinh năm 2024: Xem tại đây

 • Số lượng môn học, mô đun: 20.
 • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 71 tín chỉ.
 • Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 295 giờ.
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1530 giờ.
 • Khối lượng lý thuyết: 444 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1381 giờ
Mã số MH-MĐ Tên môn học, mô-đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng

số

trong đó
Lý thuyết Thực hành / thực tập/bài tập /thảo luận Kiểm tra
ICÁC MÔN HỌC CHUNG 11 295 114 166 15
MH01-DTCN Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
MH02-DTCN Pháp luật 1 15 9 5 1
MH03-DTCN Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
MH04-DTCN Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 45 21 21 3
MH05-DTCN Tin học 2 45 15 29 1
MH06-DTCN Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 3 90 30 56 4
MH07-DTCN Kỹ năng sống 1 40 20 18 2
IICÁC MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN NGÀNH, NGHỀ 60 1.530 330 1.143 57
1Mô Đun Cơ Sở 19 450 118 313 19
MD13-DTCN Điện tử căn bản 5 120 30 85 5
MD08-DTCN Mạch điện tử tương tự 5 120 30 85 5
MD09-DTCN Thiết kế mạch điện tử trên máy tính 4 90 28 58 4
MD10-DTCN Mạch điện tử số 5 120 30 85 5
2Mô đun Chuyên môn ngành, nghề 41 1.080 212 830 38
MD11-DTCN Trang bị điện 5 120 30 85 5
MD12-DTCN Sửa chữa bộ nguồn 5 120 30 85 5
MD14-DTCN Điều khiển điện khí nén – thủy lực 5 120 30 85 5
MD15-DTCN Vận hành và cài đặt biến tần 3 60 16 40 4
MD16-DTCN PLC cơ bản 5 120 30 85 5
MD17-DTCN Kỹ thuật cảm biến 3 60 16 40 4
MD18-DTCN Sửa chữa bo điện tử công nghiệp 5 120 30 85 5
MD19-DTCN Vi điều khiển 5 120 30 85 5
MD20-DTCN Thực tập tốt nghiệp 5 240 240
TỔNG CỘNG 71 1.825 444 1.309 72

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

4.1 Các môn học chung đã được tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng dựa trên chương trình chi tiết các môn học chung của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành.

4.2 Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo để xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

4.3 Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Thời gian tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

 • Lý thuyết: 60 – 90 phút
 • Thực hành: 120 – 180 phút.

4.4 Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:

 • Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
 • Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.
 • Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

4.5 Các chú ý khác (nếu có): không./.

ĐĂNG KÝ TRUNG CẤP TRỰC TUYẾN NĂM 2024

ĐĂNG KÝ TRUNG CẤP TRỰC TUYẾN