– VẬN HÀNH LẬP TRÌNH MÁY PHAY CNC

01/11/2019
959 lượt xem

Học phí: 3.500.000đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ, học viên cũ của khoa Bảo trì cơ khí

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số

TT

Tên các bài trong mô đun

 

Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra*
1 Bài 1: Khảo sát máy phay CNC 4 1 3
2 Bài 2: Thực hành mở máy và các chuyển động trên máy phay CNC 4 1 3
3 Bài 3: Thực hành cài đặt gốc tọa độ cho chi tiết gia công với G54, …, G59 4 1 3
4 Bài 4: Thực hành cài đặt dao thành phần 4 1 3
5 Bài 5: Thực hành nhập, truyền dữ liệu và chỉnh sửa 4 1 3
6 Bài 6: Thực hành cài đặt gốc tọa độ cho chi tiết gia công dạng trụ 4 4
7 Bài 7: Thực hành gia công trên máy phay CNC 4 4
8 Bài 8: Thực hành bảo trì cơ bản máy phay CNC 4 1 3
9 Bài 9: Quy trình lập trình phay CNC 4 1 3
10 Bài 10: Lập trình phay CNC với mã lệnh G, M, T, S, F, … 4 1 3
11 Bài 11: Lập trình phay theo tâm dao 4 1 3
12 Bài 12: Lập trình hiệu chỉnh – bù trừ bán kính dao 4 1 3
13 Bài 13: Ứng dụng chu trình khoan lỗ 4 1 3
14 Bài 14: Ứng dụng chu trình phay hốc 4 1 3
15 Bài 15: Ứng dụng chu trình tarô 4 1 3
16 Bài 16: Lập trình phay sử dụng chương trình con 4 1 3
17 Bài 17: Lập trình phay theo tọa độ tương đối 4 1 3
18 Bài 18: Thực hành lập trình phay CNC theo bản vẽ mẫu 4 4
19 Bài 19: Thực hành lập trình phay CNC theo chi tiết mẫu 4 4
20 Bài 20: Mô phỏng phay theo tâm dao với phần mềm WINNC 4 4
21 Bài 21: Mô phỏng phay hiệu chỉnh bán kính dao với phần mềm WINNC 4 4
22 Bài 22: Mô phỏng khoan lỗ với phần mềm WINNC 4 4
23 Bài 23: Mô phỏng phay hốc với phần mềm WINNC 4 4
24 Bài 24: Mô phỏng tarô với phần mềm WINNC 4 4
25 Bài 25: Ôn tập và Kiểm tra cuối khóa 4 1 3
Cộng 100 15 82 3