TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VỚI PLC MITSUBISHI FX-3U

07/07/2020
1213 lượt xem

KHUYẾN HỌC:

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 15% cho học viên đăng ký 1 lần 2 khoá căn bản và nâng cao

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

Nội dung khoá học:

Tự động hóa công nghiệp với PLC MITSUBISHI FX-3U Căn Bản

Học phí : 2.000.000 / 6 tuần

Tổng quan về PLC Mitshbishi FX-3U

Các tập lệnh logic cơ bản, Timer, Counter

Hàm So sánh, Toán học, Di chuyển  và Chuyển đổi dữ liệu

Lập trình xử lý với chương trình con

Lập trình xử lý với chương trình trình ngắt

Đồng hồ thời gian thực ( Realtime )

Lập trình điều khiển trạm cung cấp

Lập trình điều khiển trạm gia công

Lập trình điều khiển trạm kiểm tra

Lập trình điều khiển mô hình tay gắp sản phẩm

Lập trình điều khiển trạm phân loại sản phẩm

Tự động hóa công nghiệp với PLC MITSUBISHI FX-3U Nâng cao

Học phí : 2.000.000 / 6 tuần

Cài đặt vận hành biến tần Mitsibishi E700

Lập trình điều khiển biến tần với tín hiệu Analog

Bộ xử lý tín hiệu mã hóa ( Encoder)

Hàm đếm xung tốc độ cao HSC

Lập trình điều khiển trạm phân loại sản phẩm (NC)

Cài đặt vận hành Servo Panasonic minas A5

Lập trình điều khiển động cơ Servo

Lập trình trạm vận chuyển hoạt động vị trí

Thiết lập mạng truyền thông Mitsubishi FX-3U

Lập trình điều khiển tổng thể dây chuyền tự động hóa

Vận hành, bảo trì tổng thể dây chuyền tự động hóa