– TIỆN GÁ LẮP PHỨC TẠP

01/09/2019
703 lượt xem

Học phí: 3.200.000 đ/ 6 tuần – 5 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

I. CHƯƠNG I: TIỆN LỆCH TÂM – TIỆN ĐỊNH HÌNH

BÀI 1: TIỆN TRỤC LỆCH TÂM GÁ TRÊN MÂM TIỆN 4 VẤU

Các đặc điểm cơ bản của trục lệch tâm

Yêu cầu kỹ thuật khi gia công trục lệch tâm

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm.

Vệ sinh công nghiệp.

BÀI 2: TIỆN BẠC LỆCH TÂM BẰNG PHƯƠNG PHÁP RÀ GÁ

Các đặc điểm cơ bản của bạc lệch tâm

Yêu cầu kỹ thuật khi gia công bạc lệch tâm

Phương pháp gia công tâm

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp.

BÀI 3: TIỆN BẠC LỆCH TÂM TRÊN MÂM CẶP 3 VẤU TỰ ĐỊNH TÂM

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm.

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 4: TIỆN TRỤC LỆCH TÂM GÁ TRÊN 2 MŨI TÂM

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp.

BÀI 5: TIỆN MẶT ĐỊNH HÌNH BẰNG CÁCH PHỐI HỢP 2 CHUYỂN ĐỘNG

Các đặc điểm cơ bản của mặt định hình

Yêu cầu kỹ thuật khi tiện mặt định hình cơ bản của mặt định hình

Phương pháp gia công bằng phối hợp hai chuyển động

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm.

Vệ sinh công nghiệp.

BÀI 6: TIỆN MẶT ĐỊNH HÌNH BẰNG DAO ĐỊNH HÌNH

Các loại dao định hình

Phương pháp tiện mặt định hình bằng dao định hình

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm.

Vệ sinh công nghiệp

II. CHƯƠNG II: TIỆN CHI TIẾT CÓ GÁ LẮP PHỨC TẠP

BÀI 7: TIỆN TRỤ DÀI KÉM CỨNG VỮNG DÙNG GIÁ ĐỠ DI ĐỘNG

Yêu cầu kỹ thuật của trục dài

Công dụng và cách sử dụng giá đỡ di động

Phương pháp tiện trụ dài dùng giá đỡ di động

Xác định các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Các bước tiến hành

Kiểm tra

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 8: TIỆN TRỤC DÀI KÉM CỨNG VỮNG DÙNG GIÁ ĐỠ CỐ ĐỊNH

Công dụng và cách sử dụng giá đỡ cố định

Phương pháp tiện trục kém cứng vững dùng giá đỡ cố định

Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Các bước tiến hành

Kiểm tra

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 9: TIỆN CHI TIẾT GÁ TRÊN KE

Đặc điểm của chi tiết gá trên ke

Phương pháp tiện chi tiết gá tên ke

Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Các bước tiến hành

BÀI 10: TIỆN CHI TIẾT GÁ TRÊN BÀN XA DAO MÁY TIỆN

Đặc điểm của chi tiết gá trên bàn xa dao máy tiện

Phương pháp tiện chi tiết gá trên bàn xa dao máy tiện

Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Các bước tiến hành

Kiểm tra

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 11: ÔN TẬP – KIỂM TRA