– TIỆN CĂN BẢN

01/07/2019
2946 lượt xem

Học phí: 2.800.000 đ/ 5 tuần – 5 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 10% cho học viên đăng ký trọn gói ( Tiện căn bản, Tiện lỗ, Tiện ren)

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Bài 1 :  An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 

Quy tắc chung về kỹ thuật an toàn trong xưởng cơ khí

Quy tắc an toàn khi làm việc trên máy tiện, máy mài dụng cụ

Vệ sinh công nghiệp

Bài thực hành số 1: Các phương pháp bội trơn và vệ sinh công cụ

Bài 2: Đo lường cơ khí

Khái niệm về đo lường

Các loại dụng cụ đo

Bài thực hành số 2: Thực hành đo lường (thước cặp, panme đồng hồ so 1/100)

Bài 3: Đọc và phân tích bản vẽ kỹ thuật tiện

Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật

Biểu diễn vật thể

Một số ký hiệu quy ước trên bản vẽ cơ khí

Bài thực hành số 3: Đọc bản vẽ chi tiết

Bài 4: Dao tiện

Hình dáng hình học của dao

Vật liệu làm dao

Các loại dao tiện thường dùng

Bài thực hành số 3:

Mài dao tiện ngoài

Mài dao vai, mài dao phá đầu thẳng

Mài dao cắt rãnh

Chế tạo và mài dao hợp kim cứng tiện ngoài

Bài 5: Vận hành và bảo dưỡng máy tiện vạn năng

Cấu tạo của máy tiện

Các phụ tùng kèm theo, công dụng của các phụ tùng

Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy tiện

Bài thực hành số 4:

Kiểm tra và điều chỉnh thông số trên máy tiện

Vận hành và bảo dưỡng máy tiện

Bài 6: Phương pháp gia công mặt trụ ngoài

Các yếu tố cơ bản

Phương pháp gá đặt khi tiện trụ ngắn, trụ dài

Tiện mặt đầu và khoan lỗ tâm

Sai hỏng, phương pháp kiểm tra

Các loại dao thường dùng

Chế độ cắt khi tiện ngoài

Các sơ đồ cắt khi tiện trụ bậc

Các khuyết tật, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

Cắt rãnh ngoài, cắt đứt

Bài thực hành số 5:

Gá phôi trên máy tiện

Gá dao cắt trên máy tiện

Cắt phôi đúng chiều dài yêu cầu

Bài thực hành số 6:

Gá đặt dao tiện ngoài lên máy tiện

Tiện trụ ngoài đạt kích thước đường kính và chiều dài theo yêu cầu

Bài thực hành số 7:

Tiện chi tiết chốt

Bài thực hành số 8:

Tiện mũi chống tâm

Chỉnh ụ động thẳng với tâm máy

Bài thực hành số 9:

Tiện trụ trơn Ø35×120 ±0.02

Bài thực hành số 10:

Tiện trụ bậc

Bài 7: Ôn tập, kiểm tra