– THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH KHUÔN MẪU VỚI CREO PARAMETRIC

28/12/2020
1335 lượt xem

Học phí: 5.000.000đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ, học viên cũ của khoa Bảo trì cơ khí

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số

TT

Tên các bài trong mô đun

 

Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra*
1 Bài 1: Xác định các yếu tố về hình dáng hình học cho sản phẩm 4 1 3
2 Bài 2: Xác định các thành phần của khuôn 4 1 3
3 Bài 3: Thiết kế khuôn cho sản phẩm dao cắt 4 1 3
4 Bài 4: Thiết kế khuôn cho sản phẩm nắp hộp 4 1 3
5 Bài 5: Thiết kế khuôn cho sản phẩm chuột vi tính 4 1 3
6 Bài 6: Thiết kế khuôn cho sản phẩm dạng hộp 4 1 3
7 Bài 7: Thiết kế khuôn sản phẩm nắp điện thoại 4 1 3
8 Bài 8: Thiết kế khuôn cho sản phẩm co nước 4 1 3
9 Bài 9: Thiết kế khuôn cho sản phẩm ngói Rubi 4 1 3
10 Bài 10: Gia công khuôn dao cắt 4 1 3
11 Bài 11: Gia công khuôn nắp hộp 4 1 3
12 Bài 12: Gia công khuôn chuột vi tính 4 1 3
13 Bài 13: Gia công khuôn dạng hộp 4 1 3
14 Bài 14: Gia công khuôn nắp điện thoại 4 1 3
15 Bài 15: Gia công khuôn co nước 4 1 3
16 Bài 16: Gia công khuôn ngói Rubi 4 4
17 Bài 17: Xuất và xử lý chương trình NC 4 4
18 Bài 18: Ứng dụng các phương pháp ăn dao trong Z 4 4
19 Bài 19: Lập trình gia công chuyên sâu các sản phẩm cơ khí và khuôn mẫu bằng phương pháp Volume và Local Milling 4 4
20 Bài 20: Lập trình gia công chuyên sâu các sản phẩm cơ khí và khuôn mẫu bằng phương pháp Face và Profile Milling 4 4
21 Bài 21: Lập trình gia công chuyên sâu các sản phẩm cơ khí và khuôn mẫu bằng phương pháp Cut line milling và Pocketing 4 4
22 Bài 22: Lập trình gia công chuyên sâu các sản phẩm cơ khí và khuôn mẫu bằng phương pháp Surface Milling 4 4
23 Bài 23: Lập trình gia công chữ, hình ảnh 4 4
24 Bài 24: Lập trình gia công theo chi tiết mẫu 4 4
25 Bài 25: Ôn tập và Kiểm tra cuối khóa 4 1 3
Cộng 100 15 82 3