THIẾT KẾ, LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MÁY CẮT DÂY

23/01/2024
129 lượt xem

HỌC PHÍ: 3.500.000đ đ/ 1 tháng – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật


Bài 1: Thiết kế chi tiết cắt dây trên Mastercam

Bài 2: Kiểm tra mã lệnh

Bài 3: Vận hành máy cắt dây

Bài 4: Bảo trì máy cắt dây

Bài 5: Kiểm tra