– SỬA CHỮA BOARD ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

28/12/2020
1273 lượt xem

HỌC PHÍ: 3.800.000 đ/ 15 buổi

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Linh kiện điện tử

Flip Flop và ứng dụng

Nguyên lý hoạt động của board mạch máy ĐHKK

Bộ nguồn trong board máy ĐHKK

S/C Board  máy ĐHKK