– PHAY CĂN BẢN

01/09/2019
851 lượt xem

Học phí: 2.300.000 đ/ 6 tuần – 5 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1. PHAY BÀO MẶT PHẲNG:

Vận hành và bảo dưỡng máy phay, bào vạn năng

Dao bào phẳng – mài dao bào

Các loại dao phay mặt phẳng

Phay bào mặt phẳng ngang

Phay, bào mặt phẳng song song, vuông góc

2. PHAY BÀO MẶT PHẲNG BẬC

Dao bào xén – Mài dao bào xén

Các loại dao phay mặt phẳng bậc

Phay, bào mặt phẳng bậc

3. PHAY BÀO RÃNH- CẮT ĐỨT

Dao bào rãnh – mài dao bào rãnh

Các loại dao phay rãnh

Phay rãnh

Phay cắt đứt

Bào rãnh