– NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ MÓNG

28/12/2020
785 lượt xem

NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ MÓNG:

Học phí trọn khóa: 9.500.000 đ/ 7,5 tháng

Giảm 10% khi đóng trọn khóa => còn: 8.550.000 đ

Học phí chia làm 3 đợt: (mỗi đợt cách nhau 1 tháng)

Đợt 1: 3.550.000 đ

Đợt 2: 3.000.000 đ

Đợt 3: 2.000.000 đ

Hoặc đóng theo từng lớp sau:

1. KỸ THUẬT VẼ CỌ NÉT – KIM – BẢN: 2.800.000 Đ/ 51 BUỔI

Đợt 1: 1.500.000 đ

Đợt 2: 1.300.000 đ

Kỹ thuật vẽ cọ nét (24 buổi): 900.000 đ

Kỹ thuật vẽ cọ bản (15 buổi): 1.100.000đ

Kỹ thuật vẽ cọ kim (12 buổi): 800.000 đ

2. KỸ THUẬT VẼ THÚ – VẼ NGƯỜI – MÓNG NỔI: 3.200.000 Đ/ 50 BUỔI

Đợt 1: 1.700.000 đ

Đợt 2: 1.500.000 đ

Kỹ thuật vẽ thú (15 buổi): 900.000đ

Kỹ thuật vẽ người (17 buổi): 1.000.000đ

Kỹ thuật vẽ nổi (18 buổi): 1.300.000đ

3. KỸ THUẬT VẼ AIRBRUSH – VẼ TRÊN ĐIỆN THOẠI: 3.500.000 Đ/ 50 BUỔI

Đợt 1: 2.000.000 đ

Đợt 2: 1.500.000 đ

Kỹ thuật vẽ Airbrush (15 buổi): 1.700.000đ

Kỹ thuật vẽ trên vỏ điện thoại di động (35 buổi): 1.800.000đ

CHẾ ĐỘ KHUYẾN HỌC:

Giảm 10% -> 15% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 15% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật