– LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

28/12/2020
2188 lượt xem

HỌC PHÍ: 2.150.000 đ/ 6 tuần – 5 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Các tiêu chuẩn lắp đặt tủ điện CN

Phân tích sơ đồ mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ KĐB 3 pha. Tiêu chuần đánh số sơ đồ mạch điện

Phân tích sơ đồ mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB 3 pha. Các tiêu chí đấu nối dây điều khiển và động lực

Phân tích sơ đồ mạch điều khiển động cơ KĐB 3 pha ở nhiều vị trí

Phân tích sơ đồ mạch đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha theo nguyên tắc hành trình (mạch trực tiếp)

Phân tích sơ đồ mạch đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha theo nguyên tắc hành trình (mạch gián tiếp)

Phân tích sơ đồ mạch điều khiển động cơ hoạt động trình tự

Phân tích sơ đồ mạch điều khiển động cơ hoạt động tuần tự theo nguyên tắc thời gian

Phân tích sơ đồ mạch điều khiển cửa siêu thị

Phân tích mạch và phạm vi ứng dụng mạch điều khiển nguồn ATS