– KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN INVERTER – STEP – SERVO

28/12/2020
1234 lượt xem

PHẦN 1: INVERTER

Học phí: 1.500.000 đ/ 5 tuần

PHẦN 2: STEP – SERVO

Học phí: 1.500.000 đ/ 5 tuần

Nội dung:

Học viên khả năng sử dụng, lập trình thành thạo các thiết bị với các loại PLC khác nhau. Đấu nối được thiết bị theo sơ đồ bản vẽ. Cài đặt các thông số hoạt động của từng thiết bị với phần mềm giao diện tương ứng

Phân tích hệ thống tự động hoạt động, sơ đồ đấu nối, sơ đồ cài đặt và lập trình điều khiển.

Khuyến học:

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 15% cho học viên đăng ký 1 lần 2 khóa KT Điều khiển Inverter – Step – Servo

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

(Áp dụng mức khuyến học cao nhất)

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số

TT

Tên các bài trong mô đun

 

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra*

Phần 1: Inverter

1

Tên bài 1: Tổng quan về biến tần

3.5

0.7

2.8

2

Tên bài 2: Đấu nối biến tần Siemens MM420 theo sơ đồ

3.5

0.7

2.8

3

Tên bài 3: Cài đặt và điều khiển biến tần Siemens MM420 dùng Keypad

3.5

0.7

2.8

4

Tên bài 4: Cài đặt và điều khiển biến tần Siemens MM420 dùng tín hiệu số, đa cấp

3.5

0.7

2.8

5

Tên bài 5: Cài đặt và điều khiển biến tần Siemens MM420 dùng tín hiệu analog

3.5

0.7

2.8

6

Tên bài 6: Đấu nối biến tần Siemens G120 theo sơ đồ

3.5

0.7

2.8

7

Tên bài 7: Cài đặt và điều khiển biến tần Siemens G120 dùng Keypad

3.5

0.7

2.8

8

Tên bài 8: Cài đặt và điều khiển biến tần Siemens G120 dùng tín hiệu số, đa cấp

3.5

0.7

2.8

9

Tên bài 9: Cài đặt và điều khiển biến tần Siemens G120 dùng tín hiệu analog

3.5

0.7

2.8

10

Tên bài 10: Đấu nối biến tần Mitsubishi S520 theo sơ đồ.

3.5

0.7

2.8

11

Tên bài 11: Cài đặt và điều khiển biến tần Mitsubishi S520 dùng Keypad

3.5

0.7

2.8

12

Tên bài 12: Cài đặt và điều khiển biến tần Mitsubishi S520 dùng tín hiệu số, đa cấp

3.5

0.7

2.8

13

Tên bài 13: Cài đặt và điều khiển biến tần Mitsubishi S520 dùng tín hiệu analog

3.5

0.7

2.8

14

Tên bài 14: Cài đặt biến tần bằng phần mềm giao diện

3.5

0.7

2.8

15

Tên bài 15: Ôn tập – kiểm tra

3.5

0.7

0.8

2.0

Phần 2: Step – Servo

16

Tên bài 1: Tổng quan về động cơ Step

3.5

0.7

2.8

17

Tên bài 2: Cài đặt và lập trình điều khiển động cơ Step

3.5

0.7

2.8

18

Tên bài 3: Tổng quan về động cơ Servo

3.5

0.7

2.8

19

Tên bài 4: Đấu nối Servo Yaskawa theo sơ đồ

3.5

0.7

2.8

20

Tên bài 5: Cài đặt Servo Yaskawa dùng Keypad

3.5

0.7

2.8

21

Tên bài 6: Cài đặt Servo Yaskawa dùng phần mềm giao diện

3.5

0.7

2.8

22

Tên bài 7: Đấu nối Servo Mitsubishi theo sơ đồ

3.5

0.7

2.8

23

Tên bài 8: Cài đặt Servo Mitsubishi dùng Keypad

3.5

0.7

2.8

24

Tên bài 9: Cài đặt Servo Mitsubishi dùng phần mềm giao diện

3.5

0.7

2.8

25

Tên bài 10: Đấu nối Servo Panasonic theo sơ đồ

3.5

0.7

2.8

26

Tên bài 11: Cài đặt Servo Panasonic dùng Keypad

3.5

0.7

2.8

27

Tên bài 12: Cài đặt Servo Panasonic dùng phần mềm giao diện

3.5

0.7

2.8

28

Tên bài 13: Lập trình điều khiển vị trí Servo

3.5

0.7

2.8

29

Tên bài 14: Lập trình điều khiển tốc độ Servo

3.5

0.7

2.8

30

Tên bài 15: Ôn tập  – kiểm tra

3.5

0.7

0.8

2.0

Cộng

105

21.0

80.0

4.0