– HÀN KHÍ (OXY – ACETYLEN)

01/09/2019
947 lượt xem

Học phí: 2.000.000 đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Giới thiệu khái quát về hàn và cắt kim loại bằng ngọn lửa khí – khí hàn – cách điều chế.

Giới thiệu vế máy sinh khí kiểu đất đèn và nước tiếp xúc với nhau.

Cấu tạo bình chứa Ơxy – Axêtylen.

Cách sử dụng – kỹ thuật an toàn

Cấu tạo mỏ hàn , mỏ cắt.

Nguyên lý cấu tạo và hoạt động.

Cách phân biệt ống dẫn khí trong kỹ thuật.

Van giản áp Ơxy và Axêtylen.

Ngọn lửa hàn – phân loại

Các loại mối hàn – chế độ hàn.

Phương pháp gia công chi tiết trước khi hàn

Góc nghiêng mỏ hàn – Công suất ngọn lửa.

Chuyển động mỏ hàn.

Kỹ thuật hàn.

Kỹ thuật hàn những kim loại có tính chất khác nhau

Kiểm tra và xác định chất lượng mối hàn.

Kiểm tra khuyết tật mối hàn

Biện pháp khắc phục

Cắt bằng ngọn lửa Ơxy và Axêtylen.

Thực chất khi cắt bằng ngọn lửa

Thiết bị cắt – Phân loại

Mỏ cắt  – Máy cắt.

Điều kiện cắt của kim loại.

Kỹ thuật cắt.

Điều chỉnh ngọn lửa cắt

Vị trí và di chuyển mỏ cắt

Cắt các chi tiết dày – cắt từ giữa tấm.

Khoảng cách từ mỏ cắt tới chi tiết