– CẮM HOA NÂNG CAO

28/12/2020
711 lượt xem

Học phí: 1.900.000 đ/ 10 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn
Tái hòa nhập cộng đồng
Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

I. KẾT HOA CÔ DÂU: 900.000 đ/ 5 tuần

Những vấn đề cơ bản về kết bó hoa cưới

Kết bó hoa dạng tròn (dạng tự nhiên)

Kết bó hoa dạng tròn (dạng tay cầm)

Kết bó hoa dạng suối

Kết bó hoa dạng đứng

Kết bó hoa dạng rẽ quạt

Kết bó hoa dạng chữ C

Kết bó hoa dạng trái tim

Kết bó hoa dạng bóng treo (tú cầu)

Kết bó hoa dạng suối biến kiểu

Kết bó hoa cài tay, cài áo, cài tóc

Kết bó hoa hồng ráp cánh

Kết bó hoa hồng lily cánh

Kết bó hoa suối se cành

Kết bó hoa dạng vòng

II. KẾT CỔNG HOA, XE HOA, HOA TRÊN BÁNH CƯỚI: 1.000.000 đ/ 5 tuần

Những vấn đề cơ bản về kết cổng hoa, xe hoa

Trang trí bánh cưới dạng tròn

Trang trí bánh cưới dạng đổ

Trang trí bàn thờ gia tiên khung hình thấp 25-30cm

Trang trí bàn thờ gia tiên khung hình cao khoảng 1m trở lên

Trang trí bàn thờ gia tiên khung hình thấp không điểm tựa sát tường

Cắm hoa tươi tạo chữ trên bảng

Kết cổng hoa dạng hình chữ nhật

Kết cổng hoa dạng hình vòm cung

Trang trí bàn tiệc hai họ viền giữa

Trang trí đường dẫn lên sân khấu

Kết xe hoa dạng cơ bản

Kết xe hoa dạng biến kiểu