Các lớp Chải bới

28/12/2020
843 lượt xem
 • KHUYẾN HỌC:Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ.
 • Giảm 30% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn. Tái hòa nhập cộng đồng. Thương binh, bệnh binh, Con thương binh, con bệnh binh
 • Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật 

 

 • Học phí trọn khóa: 3.500.000 đ/ 7,5 tháng. Giảm 10% khi đóng trọn khóa => còn: 3.150.000 đ  Hoặc đóng theo từng lớp sau:
 • 1/ KỸ THUẬT BÍM TÓC: 48 buổi – 1.200.000đ
 • Bím tóc căn bản
  • Biết được phương pháp thắt bím
  • Hiểu được phương pháp trước khi thắt bím phải làm gì
  • Phân loại được các kiểu bím tóc

   

  Bím tóc nâng cao:

  • Biết được phương pháp thắt bím
  • Hiểu được phương pháp làm mượt trước khi thắt bím
  • Phân loại được các kiểu bím tóc

   

  2/ KỸ THUẬT BỚI TÓC CĂN BẢN : 37 buổi – 900.000đ

   

  Chải bới căn bản:

  • Biết được phương pháp cuộn múi, đánh rối, xịt keo
  • Hiểu được phương pháp làm mượt tóc, tuần tự khi sử dụng keo, mút, keo xịt bóng
  • Phân loại được các kiểu chải bới căn bản

   

  3/ KỸ THUẬT BỚI TÓC NÂNG CAO : 65 buổi –1.400.000đ

   

  Chải bới nâng cao:

  • Biết được phương pháp cuộn múi, đánh rối, xịt keo
  • Hiểu được phương pháp làm mượt tóc, tuần tự khi sử dụng keo, mút, keo xịt bóng
  • Phân loại được các kiểu chải bới căn và nâng cao