– BẢO TRÌ MÁY PHAY CNC

01/11/2019
890 lượt xem

Học phí: 10.000.000đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ, học viên cũ của khoa Bảo trì cơ khí

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Số

TT

Tên các bài trong mô đun

 

Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra*
1 Bài 1: Khảo sát máy phay CNC 4 1 3
2 Bài 2: Bảo trì cơ cấu dẫn động – bộ truyền 4 1 3
3 Bài 3: Bảo trì cụm trục chính 4 1 3
4 Bài 4: Bảo trì cụm thay dao 4 1 3
5 Bài 5: Bảo trì cụm khí nén – thủy lực 4 1 3
6 Bài 6: Tháo lắp và đo kiểm các khí cụ điện 4 1 3
7 Bài 7: Bảo trì mạch động lực máy CNC 4 1 3
8 Bài 8: Bảo trì mạch điều khiển máy CNC 4 1 3
9 Bài 9: Bảo trì biến tần, Driver và động cơ servo 4 1 3
10 Bài 10: Bảo trì công tắc hành trình, cảm biến 4 1 3
11 Bài 11: Đo kiểm và vận hành hệ thống điện máy CNC 4 1 3
12 Bài 12: Cài đặt thông số parameter điều khiển cơ cấu cơ khí 4 1 3
13 Bài 13: Truyền tải, lưu trữ dữ liệu của máy 4 1 3
14 Bài 14: Cài đặt thông số parameter cho vitme 4 1 3
15 Bài 15: Cài đặt thông số parameter điều khiển hệ thống dao 4 1 3
16 Bài 16: Cài đặt thông số parameter điều khiển vị trí gốc của máy 4 4
17 Bài 17: Xử lý lỗi về trục chính và thay dao 4 4
18 Bài 18: Bảo trì theo tình trạng của máy – tình trạng 1 4 4
19 Bài 19: Bảo trì theo tình trạng của máy – tình trạng 2 4 4
20 Bài 20: Bảo trì theo tình trạng của máy – tình trạng 3 4 4
21 Bài 21: Bảo trì theo tình trạng của máy – tình trạng 4 4 4
22 Bài 22: Bảo trì theo tình trạng của máy – tình trạng 5 4 4
23 Bài 23: Bảo trì theo tình trạng của máy – tình trạng 6 4 4
24 Bài 24: Bảo trì theo tình trạng của máy – tình trạng 7 4 4
25 Bài 25: Ôn tập và Kiểm tra cuối khóa 4 1 3
Cộng 100 15 82 3