– BẢO TRÌ ĐIỆN XÍ NGHIỆP

28/12/2020
2139 lượt xem

HỌC PHÍ: 2.150.000 đ/ 5 tuần – 5 buổi/ tuần

Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ

Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Bảo trì động cơ 1 pha, 3 pha

Lắp đặt và bảo trì phần điều khiển mạch khởi động Y/∆, đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha

Lắp đặt và bảo trì phần động lực mạch khởi động Y/∆, đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha

Kiểm tra, xác định hư hỏng hở mạch hệ thống

Kiểm tra, xác định hư hỏng ngắt mạch hệ thống

Kiểm tra xác định hư xoắn dây hệ thống

Kiểm tra xác định hư hỏng toàn hệ thống

Bảo trì mạch khống chế nhiệt độ lò nhiệt (sử dụng MF-904)

Bảo trì tủ bù công suất phản kháng