Giáo dục an ninh – quốc phòng trong trường học

28/12/2020
789 lượt xem

Giáo dục an ninh – quốc phòng là một trong sáu môn học chung bắt buộc của học sinh trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương. Với khoảng 1000 học sinh trúng tuyển, nhập học mỗi năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo môn học an ninh – quốc phòng tập trung tại sân trường với mục đích ngoài việc trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh còn rèn luyện cho học sinh tác phong sinh hoạt, học tập, công tác sát với các chế độ quy định và kỷ luật của quân đội tạo cho học sinh gắn bó, đoàn kết có cơ hội tăng kỹ năng làm việc nhóm trong mọi hoàn cảnh và môi trường học tập khác nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ, yêu cầu, mục đích của năm học đề ra.

Nhà trường còn mong muốn qua môn học này sẽ góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh; có một số kỹ năng quân sự cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh buổi học an ninh – quốc phòng của học sinh khóa 19K13 – trường TCN KTCN Hùng Vương:

Bài viết cùng chủ đề: