ĐỘI TUYỂN THÍ SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG THAM DỰ KỲ THI TAY NGHỀ ASEAN LẦN THỨ XII TẠI THÁI LAN

09/07/2018
690 lượt xem

Đội tuyển nghề Cơ điện tử trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Thí sinh Nguyễn Hùng – đội tuyển nghề Cơ điện tử trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Thí sinh Quất Văn Hào – đội tuyển nghề Cơ điện tử trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Ông Phạm Phú Thọ – Chuyên gia nghề Cơ điện tử trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Đội tuyển nghề Cơ điện tử trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Bà Phạm Quang Trang Thủy – Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương cùng Thí sinh Quất Văn Hào – đội tuyển nghề Cơ điện tử trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Ông Nguyễn Hồng Minh – Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trao đổi với Ông Phạm Phú Thọ – Chuyên gia nghề Cơ điện tử trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Ông Nguyễn Hồng Minh – Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng Ông Lê Minh Bằng – Chuyên gia nghề Tự động hóa công nghiệp trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Ông Nguyễn Hồng Minh – Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ông Phạm Phú Thọ – Chuyên gia nghề Cơ điện tử trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương cùng các chuyên gia khác

Bài viết cùng chủ đề: