THÔNG BÁO CUỘC THI STARTUP KITE 2022

17/06/2022
1352 lượt xem

Căn cứ kế hoạch 26/KH-KTCNHV-HSSV ngày 16/6/2022 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về Tổ chức Cuộc thi Startup Kite 2022 cấp trường.

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo tổ chức cuộc thi Startup Kite 2022 dành cho học sinh trung cấp, như sau:

1. Bước 1: Đăng ký tham gia cuộc thi Startup Kite 2022

  • Phiếu đăng ký: tải về
  • Thời gian đăng ký: 17/06/2022 – 26/06/2022
  • Địa điểm nộp hồ sơ: F1.4 – Phòng CTHSSV

2. Bước 2: Hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi Startup Kite 2022

  • Biểu mẫu hồ sơ: tải về
  • Thời gian nộp hồ sơ: 27/06/2022 – 01/08/2022
  • Địa điểm nộp hồ sơ: F1.4 – Phòng CTHSSV

3. Thể lệ cuộc thi: tải về

4. Xem chi tiết kế hoạch cuộc thi: tải về