Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2022 – 2023

26/09/2022
231 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-KTCNHV-HSSV ngày 29/8/2022 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh trình độ trung cấp khóa 22K16 năm học 2022-2023.
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương đã tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh khóa 22K16 năm học 2022 – 2023.
Cd3
Hình ảnh Phổ biến cho học sinh về chương trình công tác Đoàn, Hội, phong trào thanh niên và phong trào sinh viên tình nguyện.
Cd5
Hình ảnh báo cáo chuyên đề Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
Cd8
Hình ảnh chuyên đề Tuyên truyền và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho học sinh, tổ chức các hoạt động cho học sinh khởi nghiệp.
Cd2
Hình ảnh Triển khai các quy chế, quy định về đào tạo; các nội dung liên quan đến học phí, lệ phí và công tác thu, nộp học phí, lệ phí tại trường.
Cd4
Hình ảnh chuyên đề Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy và HIV/AIDS.
 
Cd6
Hình ảnh Luật hình sự; Luật an ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet và mạng xã hội.
Cd7
Hình ảnh Các tiêu chuẩn trong sản xuất, xưởng thực hành; kỹ năng mềm cần thiết khi học lý thuyết và thực hành tại trường và doanh nghiệp cho học sinh.

Trên đây là một số hình ảnh về tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh trình độ trung cấp khóa 22K16 năm học 2022-2023.

Bài viết cùng chủ đề: