Kế hoạc Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

10/10/2020
699 lượt xem

Căn cứ kế hoạch số 28696/KH-SLĐTBXH ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Sở lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 của ngành Lao động – Thương binh – Xã hội;

Căn cứ kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về Tổ chức tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trên địa bàn Quận 5;

BCH Đoàn TNCS Trường Trung cấp nghề Kỹ Thuật Công nghệ Hùng Vương phối hợp các Phòng/Khoa/Bộ môn xây dựng kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với mục đích:

– Nâng cao nhận thức của CB – VCGV và học sinh về vai trò chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời.

– Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các phòng ban, Đoàn thể trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Tạo điều kiện cho CB – VCGV, học sinh tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Đối tượng tham gia bao gồm: Cán bộ- Viên chức Giáo viên, học sinh Trung cấp và học viên các lớp ngắn hạn.

Ban tổ chức kính đề nghị các lãnh đạo Phòng/Khoa/Bộ môn và các đoàn thể phối hợp thực hiện theo kế hoạch chi tiết dưới đây để việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời diễn ra thuận lợi, hiệu quả và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Bài viết cùng chủ đề: