Kế hoạch vận động kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

21/12/2022
1128 lượt xem

KẾ HOẠCH
Vận động kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Căn cứ Thông báo số 31-TB/ĐTN ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ban thường vụ Quận Đoàn 5 về phát động thực hiện tiết kiệm chăm lo cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023;
Căn cứ danh sách học sinh khó khăn của BCH Đoàn trường đã tổng hợp;
Căn cứ sự chấp thuận của Hiệu trưởng qua tờ trình số 03/TTr-ĐTN ngày 20 tháng 12 năm 2022 của BCH Đoàn trường về vận động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023;
 
I. Mục đích – yêu cầu:
1/ Mục đích:
– Phát huy tinh thần tương thân tương ái trong Đoàn viên, học sinh nhân dịp Xuân về.

– Chăm lo cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.
2/ Mục tiêu: Vận động chăm lo cho 20 suất học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số kinh phí vận động từ 6.000.000đ trở lên.
II. Đối tượng – Hình thức – Thời gian thực hiện:
1/ Đối tượng chăm lo: Đoàn viên, học sinh trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2/ Đối tượng vận động:
– Đoàn viên, thanh niên, học sinh đang tham gia học tập tại trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.
3/ Hình thức: Vận động bằng tiền mặt
– Vận động mỗi CB-GV-NV đóng góp tối thiểu 100.000đ/người.

– Đoàn viên, học sinh đóng góp tùy lòng hảo tâm.
4/ Thời gian thực hiện : Hoàn thành chỉ tiêu trước 30/12/2022 để tiến hành công tác chăm lo.
5/ Người nhận danh sách và kinh phí đóng góp:
 • Đ/c Nguyễn Nhựt KhangPhó Bí thư Đoàn trường, Nhân viên Phòng Công tác HSSV – Phòng F1.4
III. Tổ chức thực hiện:
 1. Ban tổ chức:
 1. Đ/c Huỳnh Trung Nghĩa                                Bí thư Đoàn trường                       Trưởng ban
 2. Đ/c Nguyễn Nhựt Khang                              Phó Bí thư Đoàn trường                Phó ban
 3. Đ/c Phan Huỳnh Phương                             UV BCH Đoàn trường                    Thành viên
 4. Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang                         UVBCH Đoàn trường                     Thành viên
 5. Đ/c Lê Hoàng Khang                                    UVBCH Đoàn trường                     Thành viên
 6. Đ/c Lê Thị Hồng Hạnh                                 UVBCH Đoàn trường                      Thành viên
 7. Đ/c Huỳnh Mỹ Yến                                        UVBCH Đoàn trường                     Thành viên
 8. Thầy Nguyễn Hữu Nhân                               UVBCH Công đoàn                       Thành viên
Giáo viên chủ nhiệm: Khoá 20K14, Khoá 21K15 và Khóa 22K16 đồng là thành viên ban tổ chức.
 1. Tiến độ thực hiện:

Thời gian

Nội dung

Phụ trách Thực hiện

Phối hợp thực hiện

Ngày 20/12/2022

Xây dựng tờ trình trình xin ý kiến Hiệu trưởng

Đ/c T.Nghĩa

Đ/c T.Trang

Ngày 21/12/2022

Xây dựng Kế hoạch từ tờ trình đã được Hiệu trưởng ký duyệt

Đ/c T.Nghĩa

Đ/c T.Trang

Ngày 22/12/2022 đến 28/12/2022

Triển khai kế hoạch và danh sách vận động đóng góp, tài trợ:

– Phòng/Khoa/BM/TT, Giáo viên

– Đoàn viên, học sinh

Đ/c N. Khang

Đ/c H.Phương

Đ/c T.Trang

Đ/c H.Khang

Đ/c M.Yến

Đ/c H. Hạnh

Thầy Nhân

Ngày 29/12/2022

Tổng hợp danh sách và nguồn kinh phí vận động từ các Phòng/Khoa/BM/TT, các lớp

Đ/c N.Khang

Đ/c H. Phương

Đ/c T.Nghĩa

Ngày 30/12/2022

Triển khai danh sách chăm lo và nộp kinh phí về văn phòng Quận Đoàn.

Đ/c T.Nghĩa

Đ/c

 N. Khang

Từ 01/01/2022 – 14/01/2022

Thực hiện công tác chăm lo

BCH Đoàn

 

Trên đây là Kế hoạch vận động kinh phí chăm lo Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường của Đoàn Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương. Kính mong Quý lãnh đạo Phòng/Khoa/BM, Giáo viên, Nhân viên, Đoàn viên và học sinh quan tâm chia sẻ tấm lòng đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để các em có được một mùa Tết ấm áp trọn vẹn.

Nơi nhận:                                                                                                       TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
– Ban Giám Hiệu (để biết);                                                                                            BÍ THƯ

– BCH công đoàn;                                                                                                        (Đã ký)
– Ban tổ chức (thực hiện);
– Phòng/Khoa/Trung tâm/Bộ môn;
– Giáo viên chủ nhiệm;                                                                                    Huỳnh Trung Nghĩa
– Email Everyone;
– Đăng website: hungvuongtech.edu.vn.                                          
-Lưu: VT ĐTN

Kế hoạch vận động kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (Xem tại đây)

Mẫu Danh sách vận động kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (Tải tại đây)

Bài viết cùng chủ đề: