Về triển khai thực hiện về tín dụng đối với học sinh trung cấp theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20/05/2022
435 lượt xem

 

Thực hiện nội dung đề nghị tại Công văn số 16756/SLĐTBXH-GDNN ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thông báo một số nội dung như sau:

  1. Ngày 22 tháng 3 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
  2. Giáo viên chủ nhiệm thông báo nội dung Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg và Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg đến học sinh hệ trung cấp.

Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 22/3/2022 xem tại đây

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 xem tại đây

Đề nghị lãnh đạo Phòng, Khoa, Bộ môn và giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: