Thông báo về việc nghỉ học của học sinh/học viên

26/12/2022
2245 lượt xem

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-CĐCSHV-2022 ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về việc Tổ chức hội nghị Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên năm 2023;

Phòng Đào tạo thông báo đến học sinh/ học viên như sau:

+ Tất cả học sinh/học viên các lớp Trung cấp và các lớp hệ sơ cấp/ Đào tạo thường xuyên được nghỉ học vào buổi sáng ngày 28/12/2022 (Sáng thứ Tư). Buổi chiều học sinh, học viên học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Kính đề nghị quý lãnh đạo Trưởng khoa/ Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ phòng Đào tạo thông báo đến học sinh/ học viên trường./.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 28.12.2022

Bài viết cùng chủ đề: