THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HKI (LẦN 2)

11/10/2022
1620 lượt xem

THÔNG BÁO

Về đăng ký học phần học kỳ I năm học 2022 – 2023 (Lần 2)

Căn cứ Tiến độ đào tạo hệ trung cấp năm học 2022 – 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-KTCNHV-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về hoạt động đào tạo hệ trung cấp năm học 2022 – 2023;

Căn cứ Thông báo số 38/TB-KTCNHV-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về đăng ký học phần học kỳ I năm học 2022 – 2023.

Phòng Đào tạo đã mở chức năng đăng ký học phần cho toàn bộ học sinh khóa 20K14-2, 21K15 của hệ trung cấp đang học tại trường, thời gian từ ngày 12/9/2022 – 24/9/2022.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, còn nhiều học sinh chưa thực hiện đăng ký học phần. Do đó, Phòng Đào tạo thông báo đến lãnh đạo Khoa/Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và học sinh cho gia hạn thêm 2 tuần để đăng ký học phần:

  1. Thời gian đăng ký:

Khóa 21K15 đăng ký từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 15/10/2022.

Khóa 20K14 đăng ký từ ngày 17/10/2022 đến hết ngày 22/10/2022.

  1. Hình thức đăng ký: học sinh truy cập vào trang website theo địa chỉ sau:

https://tracuudiem.tuyensinhhungvuongtech.edu.vn/department để thực hiện đăng ký học phần.

Lãnh đạo Khoa/Bộ môn, giáo viên chủ nhiệm thực hiện thông báo đến học sinh của các lớp đang phụ trách và hướng dẫn các em đăng ký môn học.

Sau thời gian trên hệ thống sẽ khóa chức năng đăng ký học phần, nếu không thực hiện đăng ký học phần theo thời gian thông báo sẽ không có tên trong danh sách học của môn học/mô đun, học sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết mọi khiếu nại của học sinh.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN LẦN 2

Bài viết cùng chủ đề: