Thông báo về công bố kết quả đánh giá rèn luyện học sinh HKII Năm học 2019 – 2020

30/12/2020
635 lượt xem

Trường TCN KTCN Hùng Vương thông báo:

Học sinh trung cấp các khoá 17K11-2, 18K12 và 19K13 xem kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 tại bảng thông báo và trên website của nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm, học sinh có thắc mắc, khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 liên hệ Hội đồng đánh giá (phòng Công tác HSSV (P.F1.4 – C.Phương) trong giờ hành chính (thứ hai đến thứ bảy) kể từ ngày 11/12/2020. Hội đồng đánh giá không giải quyết khiếu nại sau ngày 30/12/2020.

TB-công-bố-KQRL-HKII19-20 BM07a-Bảng-tổng-hợp-KQRL-học-sinh-theo-Hk-II-2019-2020

Bài viết cùng chủ đề: