THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ XÉT TỐT NGHIỆP

26/08/2022
1955 lượt xem

THÔNG BÁO

Về nộp lệ phí xét tốt nghiệp học sinh hệ trung cấp

 Năm học 2021 – 2022

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương về thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp học sinh hệ trung cấp khóa 19K13-2 và khóa 20K14-1, năm học 2021 – 2022;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo.

Để kịp tiến độ trong việc in và phát bằng tốt nghiệp cho học sinh đã tốt nghiệp hệ trung cấp năm học 2021 – 2022. Phòng Đào tạo thông báo đến toàn bộ học sinh đề nghị xét tốt nghiệp khóa 19K13-2 và khóa 20K14-1 về lệ phí xét tốt nghiệp như sau:

  1. Mức đóng lệ phí xét tốt nghiệp: 500.000VND/lần/học sinh (Năm trăm ngàn đồng).
  2. Nộp 01 bản CCCD/CMND (photo không cần sao y công chứng).
  3. Thời gian nộp: Học sinh nộp tại phòng Đào tạo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/09/2022. Quá khung thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không giải quyết bất kỳ thắc mắc, khiếu nại của học sinh trong việc in bằng tốt nghiệp.

Đề nghị các Khoa/Bộ môn, GVCN, hỗ trợ phòng Đào tạo thông báo đến toàn bộ học sinh được biết và thực hiện./.

Trân trọng./.

Danh sách học sinh đề nghị công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Khóa 19K13-2 và khóa 20K14-1, Năm học 2021 – 2022

TB nộp lệ phí XTN

Bài viết cùng chủ đề: