THÔNG BÁO khám sức khỏe học sinh khóa 20K14-2, 21K15, 22K16 NH 2022-2023

03/10/2022
4654 lượt xem

Căn cứ kế hoạch số 02/KH-KTCNHV-HSSV ngày 29/9/2022 về tổ chức khám sức khỏe cho học sinh các khóa 20K14-2, 21K15 và 22K16 năm học 2022-2023.

Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo đến học sinh như sau:

  1. Đối tượng: học sinh các khóa 20K14-2, 21K15 và 22K16
  2. Thời gian: từ ngày 06/10/2022 – 07/10/2022
  3. 3. Địa điểm tập trung: Phòng Y tế, cô Trinh – SĐT: 028.3957.4922.
  4. Địa điểm khám sức khỏe: Phòng E.2
  5. Đơn vị khám sức khỏe: Bệnh viện Công an TP.HCM
  6. Lịch khám sức khỏe học sinh:
Ngày Thời gian Danh sách lớp Số lượng
06/10/2022 7h30 – 9h30 22CNO1, 22CNO2 185 học sinh
22CĐT1,2; 22TĐH2 24 học sinh
9h30 – 10h30 22CGKL1,2 25 học sinh
22ĐTCN1,2 15 học sinh
22MTT2 21 học sinh
22SCMT1,2 36 học sinh
13h00 – 14h00 22TKĐH2 147 học sinh
14h00 – 16h00 22QTM2 86 học sinh
22BCK2 07 học sinh
22CĐL2 33 học sinh
22KTL2 37 học sinh
22ĐCN2 09 học sinh
07/10/2022 7h30 – 10h00 Khóa 21K15 theo danh sách đính kèm 170 học sinh
13h00 – 15h30 Khóa 20K14 theo danh sách đính kèm 150 học sinh

Lưu ý:

  • Học sinh đi đúng theo khung giờ khám sức khỏe và các em sẽ được nghỉ học trong khung thời gian khám sức khỏe trên.
  • Các em học sinh khóa 20K14-2 và 21K15: khi đi mang theo 1 tấm hình 3*4 (hoặc 1 tấm hình 4*6)
  1. Thầy, cô giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo, nhắc nhở và tạo điều kiện các em học sinh các khóa theo danh sách được khám sức khỏe đúng khung giờ.

(Đính kèm danh sách khám sức khỏe khám sức khỏe các khóa 20K14, 21K15 và 22K16 theo khung giờ)

Đề nghị quý thầy, cô trưởng Khoa/Bộ môn đôn đốc, nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc thông báo này.

THÔNG BÁO xem tại đây

KẾ HOẠCH xem tại đây

DANH SÁCH KHÁM SỨC KHỎE THEO KHUNG GIỜ xem tại đây

Trân trọng./.

Bài viết cùng chủ đề: