THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH KHÓA 23K17

Khoa Cơ điện tử Khoa Bảo trì cơ khí

♦ Cơ điện tử   

♦ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Khoa Cơ khí động lực Khoa Điện

♦ Công nghệ ô tô 

♦ Điện công nghiệp

Khoa Cơ khi chính xác Bộ môn nữ công

♦ Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC)  

♦ May thời trang

Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử

♦ Quản trị mạng máy tính

♦ Vẽ và thiết kế trên máy tính

♦ Điện tử công nghiệp     

       ♦ Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Khoa Kỹ thuật lạnh Khoa Kỹ thuật lạnh
      Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh   

    ♦ Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí