THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN NGÀNH KHÓA 22K16

Khoa Cơ điện tử Khoa Bảo trì cơ khí

♦ Cơ điện tử      ♦ Tự động hóa

♦ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Khoa Cơ khí động lực Khoa Điện

♦ Công nghệ ô tô

♦ Điện công nghiệp

Khoa Cơ khi chính xác Bộ môn nữ công

♦ Cắt gọt kim loại (Cơ khí CNC)  

♦ May thời trang

Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử

♦ Quản trị mạng    

♦ Thiết kế đồ họa     

♦ Điện tử công nghiệp     

       ♦ KT lắp ráp và sửa chữa máy tính

Khoa Kỹ thuật lạnh Khoa Kỹ thuật lạnh
      ♦ Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh        ♦ Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí